Bølgepumper

wavepumprig

Bølgekraftverk, offentliggjort i Sunnmørsposten 09.06.1979. Float Incorporated i USA har jobber med konseptet siden tidlig på -90 tallet og kaller konstruksjonen en pneumatisk flåte. Prinsippet er at plattformen flyter på mange rør som er åpne mot sjøen. Alle rørene er festet sammen i et grindverk, der luften i konstruksjonen kan bevege seg fritt mellom flere av rørene. Hvor dypt konstruksjonen ligger i vannet bestemmer trykket i rørene. I hvert rør er det plassert en bølgepumpe som pumper sjøvann til en trykktank. Fra denne tappes vannet gjennom en turbin som driver en generator, som i sin tur lager elektrisitet. Det var et tysk patent som hindret patent ering av selve bølgepumpen på -70 tallet. Den pneumatiske flåten hadde ingen bevegelige deler og ble derfor ikke forsøkt patentert. En variant av selve bølgepumpen ble testet i det danske bølgekraftprogrammet fra 1997 til 2001 av nordmannen Torger Tveter. Testresultatene var gode, men problemet var at flottørene låg enkeltvis og derfor utsatt for stor slitasje.