OWWE

2wave1wind

OWWE (Ocean Wave and Wind Energy) Bilde viser et flytende bølge og vindkraftverk. Bølgekraftverket av typen oppskylling, til større anlegget er til billigere blir strømmen. 10 moduler med lengde 600m vil produsere over 1 TWh per år.

Les mer...

Wave Pump Rig

Bildet viser et bølgekraftverk av typen pneumatisk flåte med bølgepumper. Denne typen bølgekraftverk er ikke retningsbestemt men mer sårbare i ekstremvær, sammenlignet med OWWE. Hvert bein er åpent mot sjøen og huser en bølgepumpe.

Les mer...

Root Turbin

Kaplan turbin er den vanligste i forbindelse med bølgekraftverk, men når fallhøyden blir svært liten og samtidig, varierer minker virkningsgraden. Andre alternativer er derfor aktuelle. Bilde viser en turbin av Root type.

Les mer...
pumprig pumprig