Informasjon om bølgekraft

Gjennom bølgekraftprogrammet I Danmark fra 1997 til 2001 ble det testet ut rundt 70 forskjellige løsninger og på nettstedet er det informasjon om ca 400 patenter av de rundt 1000 som eksisterer.

www.waveenergy.dk

Wave Dragon er et resultat av bølgekraftprogrammet. Wave Dragon fikk penger fra forskjellige kilder slik at en prototyp kunne bygges i størrelse 1 : 4,5, og den ble testet over 2 år i Limfjorden. EU har nå overtatt det vi dere arbeidet med Wave Dragon og finansieringen av en modul i full størrelse er et spleiselag med mange intere ssenter. Denne skal plasseres utenfor Milford Haven i Wales.

www.wavedragon.net
www.kmek.dk

Bølgekraftprogrammet I Danmark var et forsøk på å videreføre suksessen til vindindustrien, som har generert ov er 20 000 arbeidsplasser I Danmark. Etter oljekrisen i 1973 ble det bestemt i nordisk sammenheng at Danmark sk ulle teste ut vindkraft, Norge bølgekraft og Sverige bioenergi. Danskene lyktes og kanskje fordi de satset på deltakelse av folk flest og mindre sentralstyring, slik som i Norge. Bølgekraftprogrammet i Norge må en kalle en fiasko og grunnen var trolig for sterk sentralstyring av pengene til universitetsmiljøet.80% av de 40 milli onene i bølgekraftprogrammet fra 1973 til 1985 gikk til kanskje det dårligste av alle bølgekraftsystem som er testet, nemlig Kilerennen. Å satse på landbaserte anlegg, når de største bølgene er på åpent hav var nok en feilvurdering. Kværner fikk også noe penger til Svingende Vannsøyle, som i ettertid har vist seg å være et brukbart bølgekraftanlegg. Duppen til K. Bodal og J. Falnes fikk også noe penger og denne teknikken er det mange varianter av i dag.

www.nve.no
www.wavegen.co.uk

Fred Olsen sin Buldra har i prinsippet flere likhetstrekk til den pneumatiske plattformen med bølgepumper, som jeg jobbet med på slutten av -70 tallet. Han bruker frittliggende flottører, mens i min variant var flottø rene i beina på plattformen. Fred Olsen vil satse videre i Portugal, da støtteordningene er langt bedre enn i Norge. Portugal støtter bølgekraft med kr 1,70 pr. kWh inntil det er bygd ut 5 MW.

www.konferanse.energirike.no

Egil Andersen i Haugesund er oppfinneren av Slot Con Generator.Dette har likhetstrekk med bølgekraftverket jeg har patent på, men Egil Andresen bruker mange tilbakslagsventi ler og får på den måten flere nivå med forskjellig trykk. Stig Bakke kjøpte patentet til Egil Andersen og har fått en del støtte fra EU for å teste ut systemet.

www.waveenergy.no

Aqua Boy er et bølgekraftverk med likhetstrekk til den norske Duppen.

www.phys.ntnu.no
www.aquaenergygroup.com

Informasjon fra EU om fornybar energi:

www.iccfglobal.org

Float Incorporated in USA har modelltestet den pneumatiske plattformen men har problemer med å få levere anleg g, slik at teknikken kan testes i stor skala.

www.floatinc.com

Store bølger:

hyperphysics.phy-astr.gsu.edu

Norsk Hydro har økonomiske interesser i et bølgekraftverk kalt Pelamis.

www.oceanpd.com

Norsk Hydro bruker også penger på å teste ut flytende vindkraftverk.

www.hydro.com

Universitetet i Trondheim tester for tiden ut en flytende variant av Duppen.

www.nve.no

Mer informasjon

www.peswiki.com