OWWE

powerrig

I fremtiden vil flytende, kombinerte bølge- og vindkraftverk ligge på verdenshavene og produsere hydrogen til bruk i transportsektoren. For å få prisen pr. kWh ned rundt 50 øre er det snakk om store dimensjoner og bølgekraftparker med mange moduler.

Patentet for dette bølgekraftverket: Pat. no. 318295

www.patentstyret.no

Dersom bølgekraftparken består av 10 moduler, der hver modul er 400m lang og plassert i et område med rundt 40 kW pr. m. bølgefront,
vil parken produsere ca 1TWh pr. år.

OWWE bølgekraftverk

powerrig

Bildet viser OWWE uten vindturbiner. Bølgekraftverket er i same kategori som Wave Dragon. Størrelse 300m langt og 170m bredt. EU er med å finansierer et fullskala anlegg som skal plasseres utenfor Wales sommeren 2008. Wave Dragon har vært gjennom mange tester for å finne svakheter i ekstremvær. Store bølger vil skylle over konstruksjonen, men også i dårlig vær vil bølgekraftverket produsere for fullt.

Virkemåte

model

Den røde platen på modellen er hengslet og har flottør på andre enden. Når vannet renner over kanten vil den virke som en tilbakeslagsventil og hindre vannet å renne tilbake. De røde lukene er også tilbakeslagsventiler som leder vannet til kammeret der turbinene er plassert. Mye vann i konstruksjonen vil gjøre at den tipper bakover og synker dypere.Oppsamlet vann renner ut gjennom en eller flere turbiner, som i et vannkraftverk.